Her finner du dokumenter knyttet til prosjektet.

 

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning av Zero Village Bergen: Vedtaket 
  • Oversendelsebrev fra Bergen Kommune til Fylkesmannen I Hordaland for behandling i KMD: Brevet
  • Kort informasjon om prosjektet i Adobe .pdf format: Brosjyre om prosjektet
  • Plandokumenter for Kommunedelplanen for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland: KDP BLÅE