bybo_logo

ByBo AS er en ambisiøs boligutvikler med et sterkt engasjement i prosjektene sine og leder disse fra idê til nøkkelferdig bolig.

Siden 1998 har vi samarbeidet med Husbanken om å implementere løsninger i boliger som imøtekommer fremtidige behov innen:

  • Energibruk
  • Universell utforming
  • Arkitektur
  •  Velferdsteknologi
  • Nullutslippsløsninger for boligfelt

Vi var den første byggherren i Norge som i tett samarbeid med Husbanken og Sintef realiserte et stort passivhusprosjekt (Løvåshagen Borettslag). Prosjektet har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og har vært en læringsarena for byggebransjen og erfaringsgrunnlag for innskjerping av forskrifter. For tiden har vi ca 130 passivhusboliger under ferdigstilling.

ByBo AS er industripartner i FME ZEN og initiativtaker til Zero Village Bergen. Her skal vi samle de beste ressursene for å finne løsninger på hvordan man bygger ut et boligområde med nullutslippsboliger i verdensklasse.

Gjennom realisering av Zero Village Bergen vil en hel bransje få erfaringer som blir viktige for fremtidsrettet bolig-/områdeutvikling. Prosjektet vil være en vesentlig bidragsyter til læring / erfaringsdeling og innstramming av forskrifter gjennom mange år fremover.

ByBo AS er en langsiktig aktør som hele tiden strekker seg etter ny kunnskap og utfordrer problemstillinger. På den måten finner vi løsninger som sørger for at vi kan bygge fremtidens boliger – til det beste for våre kunder og for omgivelsene.

Les mer på bybo.no