ZERO Village Bergen I Media:


Venter på klarsignal for å realisere Zero Village Bergen, Byggindustrien/Bygg.no 23.02.2017: Bygg.no

Norge får åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), Norges Forskningsråd, 26. mai 2016: Forskningsrådet.no

ZEN blir nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi, 25. mai 2016; ZEB.no 

Nå har vi muligheten, Bergens Tidende, 07.februar 2016: BT.no 

Thermal Energy Storage for Zero Village Bergen, Cristiann Michelsens Research (CMR): CMR.no

Zero Village Bergen – Norges første og største, Fremtidens Byggnæring 20. november 2015: Fremtidensbygg.no

Zero Village Bergen, Sinus Magasinet, 20. November 2015: Sinusmagasinet.no

ByBo vil bygge 800 nullustlippsboliger i Bergen, Lavenergiprogrammet, 23. Juni 2015: Lavenergiprogrammet.no

Zero Village Bergen – Norges største pilot, Fremtidens Byggnæring 18. Juni 2015: Fremtidensbygg.no

Disse boligene skal produsere sin egen strøm, SYSLA, 26. mars 2015: Sysla.no

SPIR-kandidat: Zero Village Bergen, Energi og Klima 24. februar 2015: Energiogklima.no

Kan bli Norges største prosjekt med nullutslipp. Byggfakta, 18.februar 2015: Byggfakta.no

Nullenergi i vest. VVS Aktuellt, 18 Februar 2015: VVSaktuelt.no

ByBo vil bygge 800 nullustlippsboliger i Bergen. Lavenergiprogrammet 11. februar 2015: Lavenergiprogrammet.no

Bygger nullutslippslandsby. Elmagasinet 26. januar 2015. Elmagasinet.no

Opptil 800 boliger med nullutslipp. Byggfakta Oktober 2014: byggfakta oktober 2014

A Zero Emission Neighborhood Development at Ådland, Bergen. RERC2014.no 17.06.2014

På vei mot en fremtidsvisjon, Byggfakta 07.02.2014: http://www.byggfakta.no/pa-vei-mot-en-fremtidsvisjon-64154/nyhet.html

En boligdrøm om null utslipp. Fra Forskning.no 25.6 2013: http://forskning.no/arkitektur-klima/2013/06/en-boligdrom-om-null-utslipp

«Det er et fantastisk spennende boligprosjekt», sier Solhjell. Fra TV2 sin nettside 9. april 2013.

Får Grønt lys for grønne boliger i Blomsterdalen. Publisert i Bergensavisen 9. april 2013

Bygging av 500 miljøboliger på Ådland: Fanaposten 5. Nov 2011. Fanaposten 5. Nov 2011

Vil Bygge Klimanøytrale boliger. Fanaposten 18.12.2009: Fanaposten 18 Des 2009 – lores -1

Enøklandsby kan bli bygd i Bergen,Bergens Tidende 23.11.2009:  Bergens Tidende-20091123