Bomiljø – bokvalitet

 Husbanken definerer god byggeskikk som ”En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk/energi, universell utforming og estetikk inngår i en stedlig helhet».

I Zero Village Bergen skal det finnes en bolig for alle uansett alder eller livssituasjon. Med universell utforming og boligstørrelser fra 75 m2 til 195 m2 gis det rom for unge nyetablerere, urbane par, aleneboende, barnefamilier som trenger ekstra plass, eldre som ønsker en lettvint hverdag og personer med en funksjonshemming som gjør det nødvendig med en tilpasset bolig. Det legges opp til fleksible planløsninger som kan tilpasses den enkeltes behov. For å skape en helhet som favner alle faser i en boligeiers livsløp og legge til rette for et inkluderende miljø, har vi lagt til grunn omfattende boligkvaliteter i planlegging og regulering av området. Dette gjør vi for å gjøre det attraktivt for så mange som mulig å bosette seg i Zero Village Bergen.

 

I tillegg til å bygge energieffektivt, miljøvennlig og universelt utformet, er det lagt vesentlig vekt på å skape gode rammer for fysisk aktivitet, sosiale møteplasser og tilbud som imøtekommer personlige ønsker og behov. Dette vil bidra til et godt bomiljø i Zero Village Bergen.

Hovedpunkter fra kvalitetsprogrammet inneholder blant annet:


Torget - Inngangsportalen til området blir stedets hjerte. Her vil folk ferdes til og fra bussen når de skal til byen, jobben eller skolen. Her finnes fellesfunksjoner som dagligvarebutikk, kafé, treningssenter, sykkelverksted, energisentraler, vaktmester m.m. Det legges til rette for flerfunksjonslokaler som kan brukes til møterom, mindre arbeidsplasser eller fritidstilbud (grendahus).

Bondens marked

Bondens marked

 

Sambruksområder/miljøgate - Tanken er at trafikantene skal føle seg som “gjester” i området. Dette reduserer støy og øker sikkerhet og trivsel.

Sambruksområder

Sambruksområder

Matbutikk, kafè, «kontorhub», møteplasser – Etableres i de sentrale områdene nærmest Hjellestadveien.

Delering for el-sykler og el-biler – Bildelering etableres under torget, og det legges opp til lading av el-sykler i boligtunene. Elektriske mobilitetsløsninger lades av solceller inne på området.

Deling av elsykler og el biler

Deling av el-sykler og el-biler

Sykkelverksted – I et område hvor det legges til rette for stor andel av sykler, er det hensiktsmessig å ha sykkelbutikk/-verksted.

Sykkelverksted på torget

Sykkelverksted på torget

Kvartalstruktur og boligtun - Det skapes en variasjon av unike ”nabolag” som grunnlag for videreutvikling av de prosjektets grønne profil.

Eksempel på utearealer på klyngetun

Eksempel på utearealer i klyngetun

Lekeplasser – Boligområdene får kvartalslekeplasser som kan utformes slik at de dekker ulike behov og aldersgrupper. Dette vil bidra til at man benytter og utforsker flere områder enn det som er nærmest.

Barnehage – Det reguleres inn en stor barnehage i området slik at man skal slippe transport av barna hver morgen og ettermiddag. Alle beboere i Zero Village Bergen har gangavstand til barnehagen.

Brnehage på tomten

Barnehage på området

Parsellhager - Parsellhager er populært i boligområder og benyttes av mange. Felleshager legger til rette for sambruk og dyrking av kortreist mat.

 

Eksempel på parsellhager

Eksempel på parsellhage

Verktøydeling –Det legges opp til at man kan organisere fellesbruk av verktøy og andre redskaper. Fellesbrukstanken er en økende trend i andre land og en åpenbar fordel fremfor at alle skal kjøpe sitt eget.

Kajakkhus – Felles kajakkhus hvor beboere kan oppbevare felles eller egne kajakker som kan benyttes i sjøområdene like ved.

Hus for lagring av kajak og kano

Hus for lagring av kajakk og kano

Områder for trening og lek – Det legges opp til innendørs treningssenter. I tillegg blir det gode utendørs treningsmuligheter på ballbaner og skogsstier. Stiene etableres sentralt i området og innover i skogsområdene.

slå hjul - lek og trening

Lek og trening

 

Turmuligheter – Turstiene starter ved Hjellestadveien og går gjennom boligområdene og østover i skogen eller langs sjøen. Områdene for læring, trening og lek legges langs utfartslinjen i Ådlandsparken og gir et rikt ”løypetilbud” for store og små.

 

Flotte turområder på tomten og i tilstøtende områder

Varierte turområder på tomten og i tilstøtende områder

Vitensenterfor fremtidens grønne teknologiløsninger – På taket av torgets nordre bygg og et utendørs klatretårn bys det på utfordringer for de sprekeste. Her kan man også inspisere teknologien som benyttes for produksjon av strøm og varme.

 

Kortreist honning – Arkitekttegnede bikuber skal plasseres ut på egnede steder for birøkting og produksjon av kortreist honning.

Arkitektegnet hus for biene

Arkitektegnet hus for biene