Zero Village Bergen ligger i gang- og sykkelavstand til de største arbeidsplassene i Bergen som er samlet i områdene Kokstad, Sandsli og Flesland.

En bydel i stadig utvikling, med mange arbeidsplasser, men underskudd av boliger.

Zero Village Bergen ligger ca. 16 km sør for Bergen sentrum og ca. 700 meter fra Blomsterdalen sentrum. I dette området finner vi den største konsentrasjonen av arbeidsplasser i regionen med næringsklynger som Kokstad, Sandsli, Espeland og Flesland. Her er det etablert et stort antall arbeidsplasser innen mange næringer. Det planlegges fortetting av alle disse områdene slik at det skapes enda flere arbeidsplasser.

Andre viktige funksjoner som finnes i umiddelbar nærhet til området er Ytrebygda og Liland skole, barnehage, Sandsli videregående skoler, treningssentre m.v.

«Departementet har i sin avgjørelse vektlagt at det er underdekning av boliger i denne bydelen i forhold til arbeidsplasser og at det er mulig å legge til rette for miljøvennlige transportløsninger.» Miljøverndepartementet 24.04.2013. 

 

«Det er et miljøtiltak i seg selv å bygge boliger nært områder der det er stort overskudd av arbeidsplasser», sier Asle S. Wingsternes, leder for Komite for miljø og byutvikling i Bergen.

 

Flyfoto med Flesland, Bergen og Ådland

Flyfoto med Flesland, Bergen og Ådland. Illustrasjon: Snøhetta

Tett på naturen

Zero Village Bergen har en idyllisk plassering og grenser til store urørte skogområder med turveier. Det er kort vei til sjøen.

 

 

Bildet illustrerer hvor langt man kan komme fra Zero Village Bergen om man går og bruker el-sykkel. Bybanetrasé opp til venstre.

Bildet illustrerer hvor langt man kan komme fra Zero Village Bergen om man går eller bruker el-sykkel. Bybanetrasé oppe til venstre.

 

Blomsterdalen sentrum skal forsterkes som senterområde og vil få miljøgate, et utvidet mangfold av tjenestetilbud og kollektivtilbud.

Bybanen, som etter planen åpner for trafikk fra Lagunen til Flesland lufthavn i 2016, ligger nær planområdet. Bybanen blir lett tilgjengelig både med buss som stopper inne på boligområdet og via spesielt tilrettelagte gang- og sykkelveier.