Norges største nullutslippsprosjekt for boliger.

 

Nyhet 5. September 2019.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier ja til at Bergen kommune kan gå videre med planene om inntil 1000 nye boliger og barnehage ved Ådland.

 Les vedtaket her.

Forurensning fra bygninger utgjør 40 prosent av den totale globale miljøforurensningen.
I Norge har Stortinget vedtatt klimamålsettinger om energieffektivisering av bygg og målsetting om nullutslipp som minstestandard innen 2020. Derfor etablerte man i 2009 forskningssenteret The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) for å finne konkrete løsninger på fremtidens byggekrav. ZEB er nå avløst av The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities – Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) som gir 8 nye år med forskning inne nullutslipp av bygninger og områder.
Zero Village Bergen skal bli Norges største nullutslippsprosjekt innen boligbygging og vil sette nye standarder for boligbygging i Norge og utover landegrensene.

Om prosjektet

Zero step 1

Klimautfordringen

Bygninger står globalt for 40% av energiforbruk, CO2-utslipp og avfall. Ifølge FNs klimapanel vil utslippsreduserende tiltak være mest lønnsomme innenfor byggsektoren. Løsningen ligger i konkrete mål og løsningsorienterte handlingsplaner.

Klimautfordringen

Zero step 2

Norges fremste eksperter
på energi- og miljøkompetanse

FME ZEN er en samling av Norges fremste eksperter innen bygg og anlegg som skal finne løsninger for å eliminere CO2-avtrykket fra boligprosjekter og områder.

Vår ekspertise

Zero step 3

Zero Village Bergen
– et unikt boligprosjekt

Zero Village Bergen er med sine 800 boliger Norges største nullutslippsprosjekt innen boligbygging. Prosjektet skal sette nye standarder for boligbygging i Norge og utover landegrensene.

Løsningen

Om prosjektet