ZEB er Norges fremste kompetansesenter for forskning, innovasjon og implementering av energieffektive nullutslippsbygg.

 

ZEB bygger landslaget innen energi- og miljøvennlige bygg

Stortinget har etablert 11 forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) etter klimaforliket i 2008. Et av disse er The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB). Senteret driftes av NTNU i samarbeid med SINTEF og består av 21 av Norges ledende partnere innen forskning, byggeteknikk, arkitektur og utvikling. ZEB skal finne løsninger for å eliminere Co2 utslipp fra bygg og danne grunnlaget for innstramming av energi- og miljøkrav i byggeforskriftene i tråd med nasjonale føringer og internasjonale mål.

ZEB har følgende hovedmål:

«Å Utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygg som leder til markedsgjennombrudd for bygg med null utslipp av drivhusgasser med tanke på produksjon, drift og riving.»

 

Om senteret

ZEB skal finne løsninger for å eliminere Co2 utslipp fra bygg og danne grunnlaget for innstramming av energi- og miljøkrav i byggeforskriftene i tråd med nasjonale føringer. Det nasjonale forskningssenteret skal plassere Norge i front når det gjelder forskning, innovasjon og implementering innen energieffektive nullutslippsbygg.

 

ZEB aktiviteter

The activities for ZEB are divided in five work packages, these are:

WP-1: Advanced materials technologies

WP-2: Climate-adapted low-energy envelope technologies

WP-3: Energy supply systems and services

WP-4: Energy efficient use and operation

WP-5: Concepts and strategies for zero emission buildings

 

Administrasjon av senteret

Senteret har en generalforsamling som inkluderer alle industripartnerne, og et styre. Styret består av senterets ledelse, og representanter fra industripartnerne som er i majoritet og blir valg fra de ulike gruppene av industripartnere.

Senteret er organisert som en delt NTNU / SINTEF enhet, og holder til på NTNU i Trondheim. Senterets ledelse er også delt mellom NTNU og SINTEF.

Senteret inkluderer hele næringskjeden av markedsaktører innen norsk bygge bransje. Selskapene som er med, representerer mer enn 200 000 ansatte og har en årlig omsetning på 360 milliarder kroner (Statistisk Sentralbyrå, 2011).

I 2011 ble fire doktorgradsstudenter og en postdoktor ansatt i senteret i tillegg til ni doktorgradsstudenter og tre postdoktor tillinger fra tidligere år.

 

 

Medlemmer av ZEB styret

Fredrik Shetelig, NTNU
Arild Gustavsen, NTNU
Jonas Holme, SINTEF Byggforsk
Rune Stene, Skanska
Phillipp Müller, SAPA Group
Zdena Cervenka, Statsbygg
Tine Hegli, Snøhetta
Jens Petter Burud, Caverion
Oddvar Hyrve, Weber AS

 

ZEB’s referanse gruppe

Guro Hauge, Lavenergiprogrammet
Kristin Amundsen, NBBL
Birger Bergersen, NVE
Thomas Bartholdsen, Forbrukerrådet
Michael Lommertz, ECOBOX
Tor Jostein Egeland, Norsk VVS og Miljøteknisk Forening
Egil Skavang, Arkitektbedriftene

 

 


 

ByBo logo gradert mtagline

 

 

 

 

ByBo AS er en ambisiøs boligutvikler med et sterkt engasjement i prosjektene sine og leder disse fra idê til nøkkelferdig bolig.

Siden 1998 har vi samarbeidet med Husbanken om å implementere løsninger i boliger som imøtekommer fremtidige behov innen:

  • Energibruk
  • Universell utforming
  • Arkitektur
  •  Velferdsteknologi
  • Nullutslippsløsninger for boligfelt

Vi var den første byggherren i Norge som i tett samarbeid med Husbanken og Sintef realiserte et stort passivhusprosjekt (Løvåshagen Borettslag). Prosjektet har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og har vært en læringsarena for byggebransjen og erfaringsgrunnlag for innskjerping av forskrifter. For tiden har vi ca 130 passivhusboliger under bygging.

ByBo AS er industripartner i ZEB og initiativtaker til Zero Village Bergen. Her skal vi samle de beste ressursene for å finne løsninger på hvordan man bygger ut et boligområde med nullutslippsboliger i verdensklasse.

Gjennom realisering av Zero Village Bergen vil en hel bransje få erfaringer som blir viktige for fremtidsrettet bolig-/områdeutvikling. Prosjektet vil være en vesentlig bidragsyter til læring / erfaringsdeling og innstramming av forskrifter gjennom mange år fremover.

ByBo AS er en langsiktig aktør som hele tiden strekker seg etter ny kunnskap og utfordrer problemstillinger. På den måten finner vi løsninger som sørger for at vi kan bygge fremtidens boliger – til det beste for våre kunder og for omgivelsene.

Les mer på bybo.no

Zero Village Bergen er tilrettelagt av ByBo

ZEB Partners